วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โรคมะเร็ง...ลำคอ

1.มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย โดยพบในอัตราส่วน ชายต่อหญิง เป็น 10 ต่อ 1 ซึ่งพบได้ประมาณ 2.8% ของมะเร็งทั้งหมด และพบมากในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งกล่องเสียงก็คือ การสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า   

อาการแสดงของมะเร็งกล่องเสียง            

ผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์ด้วยอาการเสียงแหบโดยมักไม่มีอาการเจ็บคอร่วมด้วย ซึ่งหากรอยโรคอยู่ที่ตำแหน่งของสายเสียงจะแสดงอาการนี้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และสามารถทำการรักษาให้หายได้ แต่หากเป็นที่ตำแหน่งอื่นของกล่องเสียง อาการเสียงแหบมักจะแสดงออกในระยะที่ลุกลามแล้ว และบางครั้งอาจมีอาการกลืนลำบากร่วมด้วย    

การรักษามะเร็งกล่องเสียง            

ในระยะเริ่มแรกจะใช้การฉายรังสีเป็นหลัก เพราะให้ผลการรักษาได้เท่าเทียมกับการผ่าตัด และยังสามารถรักษากล่องเสียงไว้ได้ซึ่งทำให้ผู้ป่วยยังคงพูดได้เป็นปกติ แต่ในระยะลุกลามจะใช้การรักษาร่วมระหว่างการผ่าตัดและฉายรังสี


ข้อควรปฏิบัติ

 เมื่อมีอาการเสียงแหบเกินกว่า 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น อาการไอ และเจ็บคอ ควรไปพบแพทย์ทาง หู คอ จมูก หรือแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็ง เพื่อส่องตรวจดูในคอบริเวณกล่องเสียงว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ ซึ่งหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกจะได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น


2.มะเร็งต่อมธัยรอยด์

ปัจจัยเสี่ยง

- ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ 
- มีประวัติครอบครัว

        

อาการ

- เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว 
- ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก 
- มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
                                                                                                                          

  การวินิจฉัย 

  - การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ 
  - การได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดมาพิสูจน์

  การรักษา

  - การผ่าตัด
  - การให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
  - การฉายแสง
  - การรักษาจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และความรุนแรงของโรค
  - มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นโรคหนึ่งที่การรักษาได้ผลดี ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก   ที่มา :


  http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/db/news_ca.php?newsID=12&typeID=18&form=2  http://www.nci.go.th/knowledge/tomt.htm

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น